Zaproszenie do Bałuckiej Strefy Kultury Czasu Wolnego


Bałucki Ośrodek Kultury w połowie czerwca rozpoczął pracę nad inicjatywą współpracy na Bałutach osób i podmiotów działających w szeroko rozumianym obszarze kultury czasu wolnego. Zbudujmy wspólnie obyczaj, modę, zwyczaj, nawyk sięgania po kulturę w czasie wolnym – jako pierwszy odruch mieszkańca Bałut w sytuacji potrzeby odpoczynku, relaksu, zmierzenia się z pasją lub rozwoju samego siebie i najbliższych.
Robocza nazwa: Bałucka Strefa Kultury Czasu Wolnego.
Propozycje nazwy dla inicjatywy:
- Bałuty ożywione – dzielnica kultury czasu wolnego,
- Bałuty kultury – dzielnica kultury czasu wolnego,
- BałKuLty - – dzielnica kultury czasu wolnego
(tyle na teraz, zobaczymy co dalej, czekamy na propozycje)….

Cel: promować szeroko rozumianą aktywność kulturalną w czasie wolnym mieszkańców Bałut – zapewnienie możliwości, rozbudzanie potrzeb, animowanie do wspólnego (nie cyfrowego) uczestnictwa w kulturze i tworzenia kultury.
Czas: przynajmniej najbliższych 5 lat.
Forma: współpraca na Bałutach osób i podmiotów (instruktorów, animatorów, edukatorów, artystów, organizacji pozarządowych, społeczników, wolontariuszy, liderów lokalnych, instytucji kultury, placówek oświatowych, firm – każdego) działających w przestrzeni kultury czasu wolnego, w szczególności poprzez:
- wspólne promowanie swojej oferty;
- publikowanie i udostępnianie we wszelkich siedzibach, adresach i zasobach internetowych partnerów wspólnych informatorów o działaniach z obszaru kultury czasu wolnego na Bałutach;
- współpraca przy jednej imprezie promującej kulturę czasu wolnego na Bałutach – Bałucki Bigiel – w tym roku 23-24 sierpnia;
- wspólna realizacja „Testowalni kultury czasu wolnego” – oferty otwartych, bezpłatnych zajęć dla wszystkich zainteresowanych w ostatnim tygodniu sierpnia i pierwszym tygodniu września;
- uruchomienie strony KulturaNaBalutach.pl służącej promocji idei i oferty.
W kolejnych latach:
- współpraca przy wydarzeniach i formach stałych;
- wspólne aplikowanie o środki zewnętrzne na realizację nowych pomysłów;
- wprowadzenie systemu szkoleń i certyfikacji dla osób i podmiotów działających w przestrzeni kultury czasu wolnego;
- partnerstwo publiczno-prywatne w obszarze idei.

Jeśli jesteś zainteresowany przystąpieniem – pilnie (im prędzej tym lepiej) wypełnij poniżej swoje zgłoszenie.
Pozostaw tam kontakt do siebie i w miarę szybko uzupełnij plikami z ofertą współpracy przy Bałuckim Biglu, Testowalni i publikacji oferty.

 

lodz kreuje

logo lodz kreuje pion

Newsletter Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi

loading...
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
osób, których dane przetwarzane będą przez BOK

uslugi rozne
mecenasi

uczestnicy odbiorcy

partnerzy rodo250

Regulamin uczestnictwa i odpłatności za udział w formach stałych w Bałuckim Ośrodku Kultury

 

Jeśli, w związku z planowanym udziałem w wydarzeniu, potrzebujesz dostosowania w postaci audiodeskryptora lub tłumacza prosimy o pilny kontakt: 42 651-50-30 lub e-mail: sekretariat@bok.lodz.pl

Back to top