kalendarium III 2020

37 Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych
DZIATWA 2016

18-21 maja 2016

 

Dziatwa” jest projektem edukacyjno-animacyjnym oraz artystycznym zawierającym istotne elementy edukacyjne ukierunkowane na poznanie nowych kierunków pracy teatralnej opartej na współtworzeniu, poszukiwaniu nieszablonowych rozwiązań artystycznych inspirowanych kreatywnością dziecka. Przestrzeń projektu pozwala uczestnikom na wzajemną inspirację, rozwijanie własnych zdolności, twórczych umiejętności i artystycznych kompetencji. „Dziatwa” skierowana jest do dzieci, młodzieży-członków amatorskich grup teatralnych, animatorów działań twórczych w szkołach, pedagogów, nauczycieli, instruktorów teatralnych, specjalistów teatru dziecięcego jak również do mieszkańców Łodzi.

Praca animacyjna  w zespole teatralnym to nie tylko umiejętność wykorzystania środków  jakimi dysponuje teatr, ale przede wszystkim tworzenie wspólnoty, sprzyjającej komunikacji z innymi i doświadczaniu siebie samego - w teatrze i poprzez teatr.

„To kształtowanie wyobraźni i ekspresji młodych artystów ku poczuciu wolności i poszukiwaniu rzeczywistego porozumienia z innym, stojącym obok mnie, na scenie i w życiu.” (z protokołu Rady Artystycznej „Dziatwy 2015”)

 

Cel projektu

Głównym celem  projektu była promocja teatru jako dynamicznego narzędzia do kształtowania u dzieci i młodzieży umiejętności kluczowych (ekspresji mowy, posługiwania się językiem ojczystym, twórczej pracy w zespole); postaw charakteryzujących się kreatywnością i otwartością umysłu oraz świadomym i krytycznym stosunkiem  do tworzenia i odbioru teatru. Cele ukierunkowane były na rozwój indywidualny i edukację kulturową, wymianę artystyczną i wzajemną inspirację pomiędzy uczestnikami projektu (młodzieżą, artystami ,zespołami, instytucjami kultury ,oświaty i uczelniami artystycznymi).

 

Edycja 2016

37.edycję projektu poświęciliśmy muzyce, z jej wielowymiarowym oddziaływaniem na pracę zespołu na scenie, budowę scenariusza i dynamiki spektaklu, komunikację z widzem. Eksperymentowaliśmy z różnorodną stylistyką i estetyka brzmieniową, również z formami  bliskimi kulturze młodzieżowej.

W „Dziatwie” wzięło udział 15 zespołów dziecięcych i młodzieżowych z różnych regionów kraju. Zastosowanie metod interaktywnych pozwoliło na skuteczną animację społeczności teatralnej i środowiska lokalnego.

Dziatwa była płaszczyzną współdziałania łódzkich uczelni uczelni  takich jak: Akademia Muzyczna im. G. i K. Bacewiczów,  Uniwersytet Łódzki (Katedra Dramatu i Teatru) z instytucjami kultury (Bałucki Ośrodek Kultury) i placówkami edukacyjnymi (Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, szkoły)  i łódzkimi organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji kulturalnej (Łódzkie Koło Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ, Stowarzyszenie ŁAD - Łódzka Akademia Dramy, Fundacja Form Art) oraz animatorami kultury, członkami  stowarzyszeń ,m.in. Polskiego Komitetu Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA . Dziatwę wspierały lokalne media i  portale internetowe.

Projekt dofinansowany był ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Urzędu Miasta Łodzi. 

 

Program projektu

Program Projektu zawierał  działania w wymiarze ogólnopolskim jak i lokalnym.

Na ogólnopolski wymiar  składały się  elementy ,stanowiące o tożsamości „Dziatwy”, które zostały wypełnione nowymi treściami. 

Były to:  .

  1. Trzydniowe prezentacje przedstawień zakwalifikowanych do udziału w przeglądzie.
  2. Warsztaty artystyczne ,metodyczne dla dzieci i młodzieży oraz  instruktorów, nauczycieli, animatorów
  3. Akcja plenerowa ,,Korowód”, widowisko teatru ulicznego.
  4. Publikacja okolicznościowa.
  5. Działania towarzyszące: pokazy artystyczne, koncert , imprezy integracyjne.

 W wymiarze lokalnym zorganizowane zostały:

  1. Seminarium „Muzyka- gest-słowo”  dla dyrektorów i nauczycieli łódzkich szkół, instruktorów, pedagogów, animatorów społecznych.
  2. Warsztaty teatralno-dramowe „Muzyka-ruch-słowo-teatr” dla uczniów  lokalnej szkoły podstawowej w tym dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

Motywem przewodnim wszystkich elementów projektu była  MUZYKA.

Podczas „Dziatwy”  zajmowaliśmy się wybranymi aspektami  wykorzystania  elementów muzycznych w spektaklu (pracą z dźwiękiem, dynamiką, agogiką, rytmem, pulsem, akcentem, harmonią lub świadomie użytą kakofonią i dysharmonią lub pauzą muzyczną.

Podczas warsztatów uczestnicy przyglądali się powiazaniom między muzyką a słowem i gestem, trenowali  muzyczne umiejętności, wyzwalające  kreatywność w pracy głosem, ciałem, słowem, które sprzyjają umuzycznieniu spektaklu.

Do muzycznego eksperymentowania zaprosiliśmy muzyków wokalistów, instrumentalistów, tancerzy, rytmików, kompozytorów, którzy mają  doświadczenie w pracy teatralnej. Ideą Dziatwy 2016  było otwarcie na język, estetykę i mentalność kultury młodzieżowej i próba skomunikowania się z nią za pomocą  różnych elementów i gatunków muzycznych.

 

Rada Artystyczna Dziatwa 2016

Do realizacji projektu zaprosiliśmy ludzi uznanych w środowisku  artystycznym, reżyserów teatrów  wyznaczających nowe trendy w pedagogice teatralnej, będących jednocześnie  przedstawicielami  znaczących  instytucji działających na rzecz  edukacji teatralnej i muzycznej dzieci , młodzieży i dorosłych w Polsce. Profesjonalizm i  praktyczna znajomość specyfiki tej pracy gwarantowała  całościowe spojrzenie na problem, pozwalała prowadzić partnerskie dyskusje, konsultacje oparte na merytorycznej analizie  i praktycznych uwagach .Członkami Rady Artystycznej były: Elżbieta Aleksandrowicz, Wiesława Klata i Joanna Gerigk.

Gościem  specjalnym przeglądu był Patryk Zakrocki.

 

 

GALERIE  
37. OPTDiM „DZIATWA”

autorzy zdjęć: Michał Stahl, Mateusz Błażejewski, Urszula Issaieff, Dorota Grzegorczyk

 

Inauguracja Przedstawienia Warsztaty
     
Korowód Działania towarzyszące Finał
     
  Inne  
   

 

 

PUBLIKACJA OKOLICZNOŚCIOWA    

 „Teatr dziecięcy i młodzieżowy we współczesnej  praktyce kulturowej. Irena Lewkowicz (tutaj)

 

GAZETA PRZEGLĄDU

gazeta nr 1; gazeta nr 2; gazeta nr 3

 

Zeszyt metodyczny 

„Dynamika przestrzeni scenicznej” .Wydawnictwo „ Dziatwa 2015”

 

Biuro Organizacyjne 37.OPTDiM „Dziatwa” mieści się w Bałuckim Ośrodku Kultury

ul. B. Limanowskiego 166, 91-027 Łódź, tel. 42 651 50 30, fax 42 651 52 10 w. 55; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Patronat Honorowy

patroni honor2016
dofinansowano 2016

 

Organizator

logo bok

 

Partnerzy

 

 Akademia muzyczna

 

lodzkie centrum doskonalenia 200

 

insea

 

Koło Terenowe Polskiego Ośrodka
Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów
dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ

assitej poziom logo

 

Przegląd wspierają:

jurajska 2 2016

wspierajacy 2016

 

Patronat medialny:

logo TVP3 Lodz

medialni 2016

lodz kreuje

logo lodz kreuje pion

Newsletter Bałuckiego Ośrodka Kultury w Łodzi

loading...
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
osób, których dane przetwarzane będą przez BOK

uslugi rozne
mecenasi

uczestnicy odbiorcy

partnerzy rodo250

Regulamin uczestnictwa i odpłatności za udział w formach stałych w Bałuckim Ośrodku Kultury

 

Jeśli, w związku z planowanym udziałem w wydarzeniu, potrzebujesz dostosowania w postaci audiodeskryptora lub tłumacza prosimy o pilny kontakt: 42 651-50-30 lub e-mail: sekretariat@bok.lodz.pl

Back to top