Miejska Strefa Kultury w Łodzi / Centrum Edukacji Kulturowej NA ŻUBARDZKIEJ

ul. Żubardzka 3, 42 651 67 47
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 www.bok.lodz.pl, http://miejskastrefakultury.pl/
www.facebook.com/ceknazubardzkiej

 

Bezpieczeństwo w sieci
bezpieczne korzystania z Internetu / dzieci 8 - 10 lat
W ramach warsztatów dzieci dowiedzą się jak pozostać bezpiecznym podczas przeglądania stron internetowych oraz jak bezpiecznie publikować informacje o sobie, a czego unikać. Tema-tem warsztatów będzie również ważny w obecnym czasie problem jakim jest stalking, trolling czy hejt. Uczestnicy poznają sposoby radzenia sobie z przemocą w Internecie oraz dowiedzą się, gdzie szukać pomocy.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 2 spotkania x 90 minut

 

Czy łatwo być dziennikarzem?
dziennikarstwo on-line / dzieci, młodzież 11 - 14 lat
Celem warsztatów jest zapoznanie dzieci z zawodem i etyką pracy dziennikarza. Poznamy jak tworzyć blogi, vlogi oraz powiemy gdzie szukać inspiracji i wiarygodnych źródeł informacyjnych. Uczestnicy dowiedzą się, jak łatwo zweryfikować fake news i deep fake. Jednym z tematów bę-dzie także graficzne przygotowanie projektów i obróbka zdjęciowa.
Czas warsztatów umilą wspólnie tworzone gry.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 6 spotkań x 45 minut

 

Z muzyką za pan brat  
edukacja muzyczna  /  dzieci 5-10 lat
Głównym założeniem programu zajęć jest uwrażliwianie dzieci na sztukę, pobudzanie recepto-rów słuchowych, emocjonalnych, a także oddziaływanie muzyki na wyobraźnię. Edukacja muzyczna wpływa pozytywnie na rozwój psychiki dziecka. Dzieci rozwijające swoje umiejętności  muzyczne, lepiej radzą sobie ze stresem, są bardziej uwrażliwione na piękno i sztukę. Przed-miotem zajęć będzie przedstawienie głównych nurtów i epok w muzyce klasycznej, ułatwiające poznanie i zrozumienie muzyki poważnej. Podczas zajęć wykorzystamy: audycje muzyczne, prezentacje multimedialne, opowiadania. Dzieci będą miały możliwość poznać różnorodne instrumenty muzyczne, uczestniczyć w zajęciach rytmicznych.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 60 minut

 

Plastyczne inspiracje
edukacja plastyczna  /  dzieci  w wieku 7 – 10 lat
Zajęcia stanowią formę odreagowania napięć, rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię dzieci, kształcą pamięć wzrokową, umiejętności manualne, poczucie estetyki oraz zdolność przeżywania. Podczas zajęć uczestnicy mają możliwość zapoznania się z różnorodnymi tech-nikami plastycznymi, takimi jak: rysunek, malarstwo, grafika, rzeźba.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania:  90 minut

 

Miejska Strefa Kultury w Łodzi / Centrum Twórczości LUTNIA

ul. Łanowa 14, tel. 42 652 62 27
http://miejskastrefakultury.pl/, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
facebook.com/ctlutnia - https://www.facebook.com/ctlutnia
www.bok.lodz.pl, facebook.com/baluckiosrodekkultury

Poetyckie Ogrody
edukacja teatralna i literacka  /  dzieci 8 - 12 lat, osoby niepełnosprawne
Poetyckie Ogrody to spotkania skierowane do osób niepełnosprawnych. Celem zajęć jest przy-bliżenie utworów polskich poetów, doskonalenie umiejętności aktorskich uczestników spotkań, wzmocnienie samooceny uczestników oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku osób niepełno-sprawnych w środowisku. W ramach zajęć opartych na utworach Jana Brzechwy i Juliana Tuwima odbędą się: ćwiczenia dykcyjne i w zakresie interpretacji tekstu, realizowane będą scenki aktorskie z zastosowaniem rekwizytów oraz  ćwiczenia rozwijające koordynację ruchową – nauka tańca w kręgu.  
Koszt: 50 zł od grupy
Czas trwania: 60 minut


            
Bajkoczytanki
edukacja literacka i teatralna  /  dzieci 4-6 lat
Bajkoczytanki to forma zajęć edukacyjnych polegająca na obcowaniu z literaturą dziecięcą oraz kształtowaniu właściwych postaw społecznych. Zajęcia adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym. Bajki w sposób naturalny związane są z rozwojem dziecka i jego etapami życia. Odwołują się do podstawowych potrzeb, bazują na wyobraźni i kreatywnym przeobrażaniu przestrzeni dziecka. Bajki pełnią rolę terapeutyczną, uczą umiejętności radzenia sobie
w sytuacjach trudnych i kłopotliwych a ponadto uczą relaksacji, śmieszą, bawią i niwelują lęki obecne w rzeczywistości. Celem zajęć jest odkrywanie świata literatury dziecięcej, pokazywanie nowych postaw i wzorców w niej zawartych oraz promowanie czytelnictwa .
Koszt: 50 zł od grupy
Czas trwania: 30 minut
            


Dramowe Opowieści
edukacja teatralna  /  dzieci, młodzież  8-14 lat
Celem warsztatów jest pobudzenie wyobraźni i motywacja uczestników do rozwiązywania problemów życia codziennego poprzez zmotywowanie uczestnika do kreowania wspólnej rzeczywistości wraz z aktorem. Warsztaty będą prowadzone metodą dramy, która pozwoli odkryć uczestnikowi warsztatów swoją kreatywność oraz zdobyć umiejętność szerszego spojrzenia na świat i panujące w nim sytuacje. Uczestnik warsztatów zapozna się z budowaniem swojej świadomości ciała, głosu oraz odkrycia swojego zaplecza pamięci emocjonalnej
i wykorzystania jej wraz z ruchem scenicznym.
Koszt: 50 zł od grupy
Czas trwania: 60 minut
            


Kolorowy świat barw i kształtów
edukacja plastyczna  /  dzieci  6-10 lat
Celem warsztatów jest rozwijanie wyobraźni, ekspresji, umiejętności plastycznych jak również kształto-wanie poczucia ładu, estetyki, rozbudzanie zaciekawienia i wrażliwości dzieci. Warsztaty przyczyniają się do wzmocnienia poczucia własnej wartości i wiary w siebie, rozwijają umie-jętności współpracy w grupie. Tematyka warsztatów to przekrój podstawowych zagadnień plastycznych. Program warsztatów przewidziano jako cykl spotkań. Poruszane tematy: „Barwa”, „Linia”, „Kształt”, „Bryła”, „Przestrzeń”, „Rytm”, „Symetria”, „Kontrast”, „Światło”, „Ruch”.
Koszt: 15 zł od osoby
Czas trwania: 60 minut
            


Warsztaty dziennikarskie
dziennikarstwo on-line oraz bezpieczeństwo w sieci  /  dzieci, młodzież  11 - 14 lat
Cykl 10 spotkań warsztatowych, w ramach których omówione zostaną zagadnienia związane
z tworzeniem publikacji na stronach internetowych oraz promowaniem i moderowaniem treści informacyjnych w Internecie. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak rozpoznawać fake newsy, poznają metody sprawdzania i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji. Podczas warsztatów omówione zostaną także tradycyjne formy takie jak tekst, video, foto pod kątem wykorzystania ich w Internecie. Uczestnicy poznają tajniki bezpiecznego budowania wizerunku on-line, rozpoznawania plagiatu oraz legalnego cytowania treści.
Koszt: 50 zł od grupy za  spotkanie
Czas trwania: 60 minut

 

Miejska Strefa Kultury w Łodzi / Ośrodek Wyspa Kultury

ul. Stawowa 28, 501 369 349
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://miejskastrefakultury.pl/
facebook.com/wyspakulturystawowa
https://www.facebook.com/wyspakulturystawowa
www.bok.lodz.pl, facebook.com/baluckiosrodekkultury

Łódzka Piosenka Podwórkowa
edukacja regionalna, muzyczna  /     dzieci, młodzież 10-17 lat
Celem zajęć jest rozwijanie wiedzy muzycznej i budowanie świadomości swojego miejsca za-mieszkania. Uczestnicy poznają rodowód piosenki podwórkowej, jej historię, formę, jej zna-czenie w rozwoju naszego miasta. Nauczyciel korzystać będzie z archiwalnych nagrań Bałuckiej Kapeli Podwórkowej. Efektem zajęć będzie wspólne stworzenie i nagranie piosenki podwórko-wej.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania:  90 minut

 

Domowe Studio Nagrań  
warsztaty obsługi urządzeń audio, realizacji nagrań  /  dzieci, młodzież 12-18 lat
Zajęcia skierowane do klas zainteresowanych rozwijaniem wiedzy muzycznej i nowoczesnych mediów. Młodzież na zajęciach pozna metody prostego nagrywania dźwięku, zapozna się m.in. z rodzajami mikrofonów, metodami nagrywania i odtwarzania dźwięku.  Efektem zajęć będzie wspólne stworzenie i nagranie utworu muzycznego o określonej przez nauczyciela formie, za pośrednictwem dźwięków wygenerowanych przez dostępne materiały.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 60 minut

 

Dziennikarskie ABC
dziennikarstwo on-line oraz bezpieczeństwo w sieci  /  dzieci, młodzież 7-18 lat
Podczas warsztatów uczestnik pozna techniki pracy dziennikarskiej w sieci, programy graficzne oraz zasady bezpiecznego poruszania się po Internecie. Po przejściu całego cyklu uczniowie będą mogli założyć samodzielne blogi tematyczne, do których będą potrafili stworzyć własne logo, grafiki i animacje. Cykl warsztatów składa się z serii 14 zajęć, ale istnieje możliwość  realizacji pojedynczych tematów.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 90 minut

 

Zakręcone warsztaty z igłą w ręku
rękodzielnictwo (quilling)  /  dzieci, młodzież  7-18 lat
Warsztaty rękodzieła dla uczniów szkół podstawowych i liceum. Podczas spotkań młodzież pozna podstawy quillingu – rodzaju papieroplastyki oraz wykona samodzielnie zawieszki o do-wolnym kształcie lub karty okolicznościowe. Zajęcia rozwijają wyobraźnię, zdolności manualne, poszerzają kreatywne myślenie oraz uczą cierpliwości.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 90 minut

 

Magiczne lampiony na każdą okazję
rękodzielnictwo (decoupage)  /  dzieci, młodzież 7-18 lat
Podczas warsztatów wykonamy lampiony w technice decoupage. Damy drugie życie starym przedmiotom (słoikom), tworząc z nich niepowtarzalne elementy wystroju  wnętrz. Będą wśród nich: wersje jesienno-zimowe do aranżacji świątecznych pomieszczeń, jak i wiosenno-letnie do wakacyjnego balkonu czy ogrodu.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 90 minut


            
Po-CZYTAJ-my, czyli warsztaty z tworzenia zakładek do książek
rękodzielnictwo (decoupage)  /  dzieci, młodzież 7-18 lat

Warsztaty rękodzielnicze, podczas których poznamy podstawy techniki decoupage i samo-dzielnie wykonamy unikatowe zakładki do książek. Zaprezentujemy podstawowe sposoby zdobienia drewnianych produktów.
Koszt: 15 zł od osoby
Czas trwania: 90 minut

 

KOLOROWY ŚWIAT BRZDĄCA
Zajęcia ogólnorozwojowe oparte na zabawach plastycznych, z wykorzystaniem elementów bajkoterapii, oddziałujące na zmysły i wyobraźnię. Skierowane są do dzieci w wieku od 2 do 4lat, oraz ich rodziców/opiekunów. Zajęcia mają na celu wspierać rozwój poznawczy, motoryczny i językowy dziecka. Dla rodziców stanowią propozycję wspólnych zabaw.
Inspiracją do działań plastycznych są wierszyki, opowiadania, krótkie bajki. Mali uczestnicy w trakcie zajęć bawią się kolorami, poznają różne faktury, konsystencje, lepią, formują. Rodzice czynnie uczestniczą w działaniach.
Zajęcia trwają 45minut.
Koszt: 25 zł / zajęcia dziecko+rodzic/opiekun.
Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Obowiązują zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., 501 369 349.

 

Miejska Strefa Kultury w Łodzi / Centrum Animacji i Rewitalizacji RONDO

ul. Limanowskiego 166, tel. 42 653 36 45
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., http://miejskastrefakultury.pl/
facebook.com/cairrondo - https://www.facebook.com/cairrondo
www.bok.lodz.pl

Gra planszowa „Poznaj  Bałuty”
edukacja regionalna  /  dzieci, młodzież 7-18 lat
Gra planszowa z animatorem, w której uczestnicy poznają fakty i ciekawostki związane
z dzielnicą Bałut i Łodzią. Gra została stworzona przez pracowników Bałuckiego Ośrodka Kultury i jest ciekawym uzupełnieniem bieżącego programu szkolnego.
Koszt: 50 zł od grupy
Czas trwania: 90 minut

 

Warsztaty Twórcze
działania interdyscyplinarne  /  dzieci 7-12 lat
Warsztaty twórcze realizowane są na podstawie autorskiego scenariusza. Celem zajęć jest pobudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne, muzyczne i teatralne (dramowe). Fabularyzowana formuła spotkania dostarcza uczestnikom wiele emocji i radości. Realizowane działania dają dzieciom możliwość twórczej wypowiedzi, pobudzają pamięć i myśle-nie. Wspólne działania budują poczucie zaufania i wzmacniają więzi społeczne w grupie.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 60 - 90 minut

 

Jestem EKO
warsztaty ekologiczne  / dzieci 5 - 9 lat
Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na problemy związane z ekologią: zanieczyszczeniem naszej planety (wody, powietrza, gleby), znaczeniem wody w ekosystemie oraz recyklingu. Pragniemy kształtować świadomość dzieci w zakresie ochrony środowiska naturalnego i odpowie-dzialności za środowisko, w którym żyjemy. Realizowane działania dają dzieciom możliwość twórcze  (plastycznej, teatralnej) wypowiedzi, pobudzają pamięć i myślenie, rozbudzają wrażli-wość na problemy, z którymi musimy się mierzyć. Wspólne działania budują poczucie zaufania
i wzmacniają więzi społeczne w grupie. Warsztaty skierowane są do zespołów klasowych, realizowane są na podstawie autorskiego scenariusza.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 60 minut


            
Warsztaty Kreatywne
plastyka, rękodzielnictwo  /   dzieci  7 - 9 lat
Celem zajęć jest rozbudzenie kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne. Na warsztatach poznamy nowe pomysły i możliwości wykorzystania różnorodnych materiałów i przedmiotów ze szczególnym uwzględnieniem papieroplastyki. Realizowane działania dają dzieciom możliwość twórczej wypowiedzi, pobudzają wyobraźnię, pamięć, myślenie oraz wyrabiają poczucie estetyki. Wspólne działania budują poczucie zaufania i wzmacniają więzi społeczne w grupie. Warsztaty skierowane są do zespołów klasowych.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.y

Czas trwania: 60 - 90 minut


            
Nasze Kochane Zwierzaki
warsztaty rozwijające empatię i szacunek do zwierząt  /  dzieci  5 -9 lat
Celem warsztatów jest uświadomienie dzieciom, że podobnie jak ludzie tak i zwierzęta są pełnoprawnymi mieszkańcami naszej planety i podobnie jak ludzie mają swoje emocje, odczuwają strach, ból, tęsknotę miłość i przyjaźń. Zwierzętom należy się szacunek i pomoc ze strony ludzi. Nie powinniśmy być obojętni na ich los i często wyrządzaną im krzywdę. Reali-zowane działania budzą wrażliwość i poczucie empatii. Zwracają dzieciom uwagę na niewłaściwe postępowanie ludzi w stosunku do zwierząt. Wspólne działania budują poczucie zaufania, wzmacniają więzi społeczne w grupie, budują wrażliwość uczestników. Warsztaty realizowane w oparciu o działania interdyscyplinarne: plastyczne, teatralne.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.

Czas trwania: 60 minut

 

Raz, Dwa, Trzy...
zabawy i działania integracyjne  /  dzieci  7 - 12 lat
Działania integracyjne realizowane są na podstawie autorskiego scenariusza. Celem zajęć jest integracja zespołów klasowych. Wspólne działania uczą współdziałania, pobudzają myślenie, wzmacniają poczucie więzi, budują poczucie zaufania i przyjaźni. Realizowane zabawy do-starczają uczestnikom wiele radości i emocji. Zajęcia oparte na zadaniach teatralnych, dzia-łaniach plastycznych i zabawach ruchowych. Warsztaty skierowane są do zespołów klasowych.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 60 -90 minut

 

Teatrzyk KAMISHIBAI  
edukacja teatralna, literacka  /  dzieci 3-10  lat
Teatr Kamishibai wywodzi się z Japonii, gdzie kami oznacza papier a shibai sztukę. Teatr Kamishibai inaczej nazywany jest: papierowym teatrem, teatrem obrazkowym, teatrem narracji. Bajki, baśnie, opowiadania prezentowane są na 10 -16 ilustrowanych kartach z tekstem na odwrocie. Ich prezentacji towarzyszy wyjątkowy nastrój powstający za sprawą przenośnego teatru. Technika i walory takiego przedstawienia pomagają osiągnąć magiczny efekt koncentracji. Opowiadania kamishibai mogą być zarówno nowoczesne, jak i tradycyjne, a także wyrażać pedagogiczne podejście poprzez oparcie ich na takich wartościach, jak współpraca, miłość, przygoda, pomoc innym, odpowiedzialność, miłość do zwierząt, wytrwałość, współczucie, samoakceptacja, hojność.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 30 minut


            
W Świecie Teatru
edukacja teatralna  /   dzieci, młodzież  5-18 lat
Warsztaty wprowadzą uczestników w magiczny świat teatru. Uczestnicy poznają elementy warsztatu aktora, będą realizować różnorodne zadania aktorskie oraz etiudy teatralne, poznają zagadnienia z zakresu interpretacji tekstu, będą ćwiczyć wyobraźnię. Uczestnicy będą mieli możliwość wcielania się w rozmaite role, dzięki którym zdobędą nowe doświadczenia, wiedzę oraz umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas: 60 - 90 minut

 

Drogi Do Siebie
edukacja  teatralna  /  dzieci, młodzież 5-18 lat
Warsztaty teatralne zapoznają uczestników z istotą dramy. Sytuacje i ćwiczenia dramowe będą okazją do rozwijania osobowości i budowania własnego światopoglądu. Poprzez doświadczanie dramy uczestnicy będą mogli wzmocnić poczucie własnej wartości, przełamać wstyd i nie-śmiałość oraz wspaniale i twórczo się bawić.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 60 - 90 minut


 
Czytamy i Gramy
edukacja czytelnicza, teatralna  /      dzieci 5 -13 lat
Warsztaty czytelnicze skierowane są do grup zarówno przedszkolnych jak i szkolnych. Literatura dziecięca będzie powodem do wspólnego czytania oraz ćwiczeń i zabaw w oparciu o literaturę. Dzieci będą mogły opowiedzieć o swoich ulubionych książkach i „pobawić się dramowo” z akcją
i bohaterami, wejść w różnorodne role. Zajęcia rozwijają wyobraźnię uczestników, pobudzają kreatywność, uczą rozwiązywania problemów, wzbogacają wiedzę i doświadczenie uczestników.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 90 minut

 

Integracyjne Zabawy Kreatywne
działania interdyscyplinarne  /  dzieci 5-12 lat
Zabawy twórcze, ruchowe, interpersonalne, ćwiczenia z elementami pedagogiki zabawy to okazja do współdziałania w grupie i odkrywania roli zabawy w dziecięcym świecie. Celem zabaw jest nauka kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.  Wspólne działania pozwolą lepiej poznać się uczestnikom, uruchomią mechanizmy społeczne takie jak pomoc i współdziałanie, zbudują pozytywne relacje społeczne w grupie, oparte na zaufaniu i przyjaźni.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania: 90 minut  

         
            
Wprowadzenie do Wiedzy o Filmie
edukacja filmowa  /  dzieci młodzież 12-18 lat
Program powstał z myślą o edukacji  filmowej młodzieży. Skierowany głównie do młodego widza, służyć ma zaznajomieniu go z podstawami języka filmu i z elementami warsztatu filmowego twórcy. Przeznaczeniem programu jest zapoznanie uczniów z osiągnięciami technicznymi współczesnej kinematografii (animacja komputerowa), przedstawienie zjawisk charaktery-stycznych dla filmu (adaptacja, komiks w filmie), omówienie popularnych gatunków filmowych (filmowe fantasy czy science-fiction) oraz twórcza analiza filmu, osadzona w kontekście kultu-ralno-oświatowym i zilustrowana odpowiednio dobranym materiałem filmowym. Cykl warszta-tów zaplanowano jako cykl spotkań, ale istnieje możliwość  realizacji pojedynczych tematów.
Koszt: 12 zł. od osoby w przypadku grup min, 25 osób.
Jeżeli grupa jest mniej liczna - 15 zł. od osoby.
W przypadku zajęć do których wymagany jest zakup droższych materiałów cena może byc wyższa - uzgadniana z instruktorem.
Czas trwania:  90 minut


telefon 100

zadzwoń do nas - 42 651 50 30

 e mail 100

oceń nas

mapa 100

przyjdź do nas

Łódź, ul. Limanowskiego 166

loading...
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
osób, których dane przetwarzane będą przez MSK w Łodzi

uslugi rozne
mecenasi

uczestnicy odbiorcy

partnerzy rodo250

Regulamin uczestnictwa i odpłatności za udział w formach stałych w Miejskiej Strefie Kultury w Łodzi / Bałuty

 

Jeśli, w związku z planowanym udziałem w wydarzeniu, potrzebujesz dostosowania w postaci audiodeskryptora lub tłumacza prosimy o pilny kontakt: 

Miejska Strefa Kultury w Łodzi
Adres: ul. Krzemieniecka 2a
Kod: 94-030 Łódź

Telefon: 42 674 92 30
E-mail: sekretariat@msk.lodz.pl

Witryna internetowa:
http://miejskastrefakultury.pl/

lodz kreuje

logo lodz kreuje pion

Newsletter