"ALE CZAD - Czas Zabawy i Aktywności Dziecka"

Projekt interdyscyplinarny

Miejsce: Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej"

no Person picture 140x140

Dorota Grzegorczyk

Koordynator

Termin zajęć:

dwa razy w miesiącu

Opłaty:

8-10 zł od osoby

Wieloelementowy projekt społeczno-edukacyjny realizowany w trakcie roku szkolnego, którego istotą jest:
kształtowanie wśród dzieci nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwój umiejętności, wyobraźni, ciekawości świata, umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach. Realizowane działania skłaniają ku rozumieniu innych ludzi, uczą dialogu i empatii, podnoszą rozwój twórczy i kreatywność uczestnika. CZAD jest projektem interdyscyplinarnym z zakresu teatru, muzyki, plastyki. Chcemy wzmacniać więzi społeczne, uczyć odpowiedzialności za nasze bezpośrednie otoczenie, przygotowywać do dalszego czynnego uczestnictwa w kulturze.

Scenariusz oparty jest na autorskich projektach animatorów naszego Ośrodka, skierowany do dzieci w wieku 6- 12 lat, mieszkańców Bałut, mieszkańców Łodzi.

„Czas Zabawy i Aktywności Dziecka” zakłada współpracę z placówkami edukacyjnymi, świetlicami środowiskowymi oraz domami dziecka z terenu Bałut. Głównym założeniem projektu jest aktywizacja dzieci, wskazanie możliwości na kreatywne spędzenie wolnego czasu. W skład projektu wchodzą:
 

Projekt interdyscyplinarny „Labirynty Wyobraźni”

Opłata: 8-10 zł od osoby
Czas trwania zajęć: 90- 120  min.
Celem spotkań jest rozbudzanie aktywności, zachęcanie do zespołowej pracy, motywowanie do działania, wzmacnianie atmosfery zaufania i współpracy wśród dzieci. Zajęcia prowadzone przez doświadczonych pedagogów oraz instruktorów na podstawie autorskiego scenariusza. Na zajęciach animatorzy Ośrodka łączą ze sobą różne dyscypliny (muzyką, plastykę, teatr i taniec) wprowadzają uczestników w klimat baśni i przygody. Spotkania pomagają w przyswajaniu określonych treści, uczą rozwiązywania problemów, współdziałania i współpracy w grupie. Oferta zajęć jest bardzo szeroka. Nauczyciel w porozumieniu z instruktorem BOK „Na Żubardzkiej” może zgłosić potrzebę przeprowadzenia lekcji przez animatorów naszej placówki w oparciu o autorski scenariusz odnoszący się do konkretnego problemu.
Projekt przeznaczony dla dzieci
w wieku 7-12 lat.

Zabawa twórcza „Kwadratowe  Koło”

Opłata: 8-10 zł od osoby
Czas trwania zajęć: 90 min.
Podstawę działań zmierzających do kształtowania osobowości uczestników stanowi zabawa, która inspiruje, wyzwala dyspozycje twórcze uczestników. Celem zajęć jest podnoszenie sprawności psychomotorycznej, aktywizacja i integracja grupy, pobudzanie kreatywności w myśleniu i działaniu, rozwijanie twórczej postawy,
rozbudzanie wyobraźni, wzmocnienie atmosfery zaufania i współpracy wśród dzieci. Zajęcia są dla uczestników treningiem zadaniowym, pobudzającym i rozwijającym myślenie twórcze. Przeplatane są zabawami ruchowymi, które sprzyjają nerwowemu odprężeniu oraz czynnemu wypoczynkowi uczestników. Zajęcia skierowane są
do dzieci w wieku 7-12 lat, grup rówieśniczych, zespołów klasowych

Zabawy integracyjne dla dzieci

Opłata: 8 zł od osoby
Czas trwania: 90 min.
Koordynator : Dorota Grzegorczyk
Projekt społeczno-animacyjny, którego celem jest integracja, grup rówieśniczych z osiedla, klas szkolnych. Spotkania wpływają na indywidualny rozwój jednostki jako części społeczności.
Naszym celem jest aktywizacja i integracja grupy,, zachęcanie do zespołowej pracy, wzmocnienie atmosfery
zaufania i współpracy wśród dzieci. Zabawy realizowane według autorskich scenariuszy, oparte są na metodach pedagogiki zabawy.

Informacje - zapisy - sekretariat

Bałucki Ośrodek Kultury "Na Żubardzkiej", ul. Żubardzka 3;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 42 651 67 47